logo rijnsburg oranje expositie

Comité Rijnsburg Oranje Expositie

Het Comité is opgericht in 1977 door afgevaardigden van de gemeente Rijnsburg, de Oranjevereniging en plaatselijke kunstenaars. Omdat het een samenspel is tussen deze drie spelers, werd de naam Rijnsburg Oranje Expositie gekozen.

Zilveren Penseel


Om de kunstbeoefenaars nog meer te stimuleren is de aanmoedigingsprijs het Zilveren Penseel in het leven geroepen en voor de jeugd de Zilveren Griffel. Elk jaar doen gemiddeld 15 tot 20 personen aan deze expositie mee. De inzenders zijn Rijnsburgers, oud Rijnsburgers en Valkenburgers. De kunstwerken worden in juni ingeleverd en door een professionele jury beoordeeld. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de opening van de Zomerexpositie.

Comité


Het Comité wordt gevormd door Teuntje van Delft- voorzitter, Carla Oudwater – secretaris, Edith Heule en Ton Kellner.